Pashkov 1963

Pashkov, B. K. 1963. Man'chzhurskij jazyk. Moskva: Izdatel'stvo Vostochnoj Literatury.

@book{Pashkov-1963,
 address  = {Moskva},
 author   = {Pashkov, B. K.},
 publisher = {Izdatel'stvo Vostochnoj Literatury},
 title   = {Man'chzhurskij jazyk},
 year    = {1963},
 iso_code  = {mnc},
 olac_field = {syntax; semantics; general_linguistics; typology},
 wals_code = {mnc}
}
TY - BOOK
AU - Pashkov, B. K.
PY - 1963
DA - 1963//
TI - Man’chzhurskij jazyk
PB - Izdatel’stvo Vostochnoj Literatury
CY - Moskva
ID - Pashkov-1963
ER - 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<modsCollection xmlns="http://www.loc.gov/mods/v3">
<mods ID="Pashkov-1963">
  <titleInfo>
    <title>Man’chzhurskij jazyk</title>
  </titleInfo>
  <name type="personal">
    <namePart type="given">B</namePart>
    <namePart type="given">K</namePart>
    <namePart type="family">Pashkov</namePart>
    <role>
      <roleTerm authority="marcrelator" type="text">author</roleTerm>
    </role>
  </name>
  <originInfo>
    <issuance>monographic</issuance>
    <dateIssued>1963</dateIssued>
    <publisher>Izdatel’stvo Vostochnoj Literatury</publisher>
    <place>
      <placeTerm type="text">Moskva</placeTerm>
    </place>
  </originInfo>
  <typeOfResource>text</typeOfResource>
  <genre authority="marcgt">book</genre>
  <identifier type="citekey">Pashkov-1963</identifier>
</mods>
</modsCollection>