Rogava and Kerasheva 1966

Rogava, G. and Kerasheva, Z. I. 1966. Grammatika adygejskogo jazyka. Krasnodar: Krasnodarskoe knizhnoe izdatel'stvo.

@book{Rogava-and-Kerasheva-1966,
 address  = {Krasnodar},
 author   = {Rogava, G. and Kerasheva, Z. I.},
 publisher = {Krasnodarskoe knizhnoe izdatel'stvo},
 title   = {Grammatika adygejskogo jazyka},
 year    = {1966},
 iso_code  = {ady},
 olac_field = {general_linguistics; syntax; typology},
 wals_code = {adt}
}
TY - BOOK
AU - Rogava, G.
AU - Kerasheva, Z. I.
PY - 1966
DA - 1966//
TI - Grammatika adygejskogo jazyka
PB - Krasnodarskoe knizhnoe izdatel’stvo
CY - Krasnodar
ID - Rogava-and-Kerasheva-1966
ER - 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<modsCollection xmlns="http://www.loc.gov/mods/v3">
<mods ID="Rogava-and-Kerasheva-1966">
  <titleInfo>
    <title>Grammatika adygejskogo jazyka</title>
  </titleInfo>
  <name type="personal">
    <namePart type="given">G</namePart>
    <namePart type="family">Rogava</namePart>
    <role>
      <roleTerm authority="marcrelator" type="text">author</roleTerm>
    </role>
  </name>
  <name type="personal">
    <namePart type="given">Z</namePart>
    <namePart type="given">I</namePart>
    <namePart type="family">Kerasheva</namePart>
    <role>
      <roleTerm authority="marcrelator" type="text">author</roleTerm>
    </role>
  </name>
  <originInfo>
    <issuance>monographic</issuance>
    <dateIssued>1966</dateIssued>
    <publisher>Krasnodarskoe knizhnoe izdatel’stvo</publisher>
    <place>
      <placeTerm type="text">Krasnodar</placeTerm>
    </place>
  </originInfo>
  <typeOfResource>text</typeOfResource>
  <genre authority="marcgt">book</genre>
  <identifier type="citekey">Rogava-and-Kerasheva-1966</identifier>
</mods>
</modsCollection>