Skorik 1986

Skorik, P. Ya. 1986. Kategorii imeni sushchestvitel'nogo v chukotsko-kamchatskikh jazykakh. In Paleoaziatskie jazyki, 76-111. Leningrad: Nauka.

@incollection{Skorik-1986,
 address  = {Leningrad},
 author   = {Skorik, P. Ya},
 booktitle = {Paleoaziatskie jazyki},
 pages   = {76-111},
 publisher = {Nauka},
 title   = {Kategorii imeni sushchestvitel'nogo v chukotsko-kamchatskikh jazykakh},
 year    = {1986},
 iso_code  = {kpy; alr; krk},
 olac_field = {typology; general_linguistics; phonology; phonetics},
 wals_code = {krq; kry; alu}
}
TY - CHAP
AU - Skorik, P. Ya
PY - 1986
DA - 1986//
TI - Kategorii imeni sushchestvitel’nogo v chukotsko-kamchatskikh jazykakh
BT - Paleoaziatskie jazyki
SP - 76
EP - 111
PB - Nauka
CY - Leningrad
ID - Skorik-1986
ER - 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<modsCollection xmlns="http://www.loc.gov/mods/v3">
<mods ID="Skorik-1986">
  <titleInfo>
    <title>Kategorii imeni sushchestvitel’nogo v chukotsko-kamchatskikh jazykakh</title>
  </titleInfo>
  <name type="personal">
    <namePart type="given">P</namePart>
    <namePart type="given">Ya</namePart>
    <namePart type="family">Skorik</namePart>
    <role>
      <roleTerm authority="marcrelator" type="text">author</roleTerm>
    </role>
  </name>
  <originInfo>
    <issuance>monographic</issuance>
    <dateIssued>1986</dateIssued>
  </originInfo>
  <typeOfResource>text</typeOfResource>
  <relatedItem type="host">
    <titleInfo>
      <title>Paleoaziatskie jazyki</title>
    </titleInfo>
    <originInfo>
      <dateIssued>1986</dateIssued>
      <publisher>Nauka</publisher>
      <place>
        <placeTerm type="text">Leningrad</placeTerm>
      </place>
    </originInfo>
    <genre>collection</genre>
  </relatedItem>
  <identifier type="citekey">Skorik-1986</identifier>
  <part>
    <extent unit="page">
      <start>76</start>
      <end>111</end>
    </extent>
  </part>
</mods>
</modsCollection>