Sun and Lu 1986

Sun, Hongkai and Lu, Liu. 1986. Nuzu yuyan jianzhi (nusuyu). Beijing: Minzu Chubanshe. (A brief description of the language of the Nu nationality (Nusu language)).

@book{Sun-and-Lu-1986,
 address  = {Beijing},
 author  = {Sun, Hongkai and Lu, Liu},
 note   = {A brief description of the language of the Nu nationality (Nusu language)},
 publisher = {Minzu Chubanshe},
 title   = {Nuzu yuyan jianzhi (nusuyu)},
 year   = {1986}
}