Tereshchenko 1966b

Tereshchenko, N. M. 1966. Vvedenie (Samodijskie jazyki). In Vinogradov, V. V. (ed.), Jazyki Narodov SSSR. Volume 3: Ural'skie jazyki, 363-375. Moscow / Leningrad: Nauka.

@incollection{Tereshchenko-1966b,
 address  = {Moscow / Leningrad},
 author   = {Tereshchenko, N. M.},
 booktitle = {Jazyki Narodov SSSR. Volume 3: Ural'skie jazyki},
 editor   = {Vinogradov, V. V.},
 pages   = {363-375},
 publisher = {Nauka},
 title   = {Vvedenie (Samodijskie jazyki)},
 year    = {1966},
 iso_code  = {enh; enf},
 olac_field = {typology; phonetics; general_linguistics; phonology},
 wals_code = {ene}
}