Tereshchenko 1966c

Tereshchenko, N. M. 1966. Nganasanskij jazyk. In Lytkin, V. I. and Majtinskaja, K. E. (eds.), Jazyki Narodov SSSR. Volume 3: Finno-Ugorskie jazyki i samodijskie jazyki, 416-437. Moscow / Leningrad: Nauka.

@incollection{Tereshchenko-1966c,
 address  = {Moscow / Leningrad},
 author   = {Tereshchenko, N. M.},
 booktitle = {Jazyki Narodov SSSR. Volume 3: Finno-Ugorskie jazyki i samodijskie jazyki},
 editor   = {Lytkin, V. I. and Majtinskaja, K. E.},
 pages   = {416-437},
 publisher = {Nauka},
 title   = {Nganasanskij jazyk},
 year    = {1966},
 iso_code  = {nio},
 olac_field = {semantics; general_linguistics; syntax; typology; phonetics; phonology},
 wals_code = {nga}
}