Volodin and Zhukova 1968

Volodin, A. P. and Zhukova, A. N. 1968. Itel'menskij. In Vinogradov, V. V. (ed.), Jazyki narodov SSSR. Volume 5: Mongol'skie, Tunguso-Man'chzhurskie i Paleoaziatskie Jazyki, 334-351. Leningrad: Nauka.

@incollection{Volodin-and-Zhukova-1968,
 address  = {Leningrad},
 author   = {Volodin, A. P. and Zhukova, A. N.},
 booktitle = {Jazyki narodov SSSR. Volume 5: Mongol'skie, Tunguso-Man'chzhurskie i Paleoaziatskie Jazyki},
 editor   = {Vinogradov, V. V.},
 pages   = {334-351},
 publisher = {Nauka},
 title   = {Itel'menskij},
 year    = {1968},
 iso_code  = {itl},
 olac_field = {typology; syntax; morphology; general_linguistics},
 wals_code = {ite}
}
TY - CHAP
AU - Volodin, A. P.
AU - Zhukova, A. N.
ED - Vinogradov, V. V.
PY - 1968
DA - 1968//
TI - Itel’menskij
BT - Jazyki narodov SSSR. Volume 5: Mongol’skie, Tunguso-Man’chzhurskie i Paleoaziatskie Jazyki
SP - 334
EP - 351
PB - Nauka
CY - Leningrad
ID - Volodin-and-Zhukova-1968
ER - 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<modsCollection xmlns="http://www.loc.gov/mods/v3">
<mods ID="Volodin-and-Zhukova-1968">
  <titleInfo>
    <title>Itel’menskij</title>
  </titleInfo>
  <name type="personal">
    <namePart type="given">A</namePart>
    <namePart type="given">P</namePart>
    <namePart type="family">Volodin</namePart>
    <role>
      <roleTerm authority="marcrelator" type="text">author</roleTerm>
    </role>
  </name>
  <name type="personal">
    <namePart type="given">A</namePart>
    <namePart type="given">N</namePart>
    <namePart type="family">Zhukova</namePart>
    <role>
      <roleTerm authority="marcrelator" type="text">author</roleTerm>
    </role>
  </name>
  <originInfo>
    <issuance>monographic</issuance>
    <dateIssued>1968</dateIssued>
  </originInfo>
  <typeOfResource>text</typeOfResource>
  <relatedItem type="host">
    <titleInfo>
      <title>Jazyki narodov SSSR. Volume 5</title>
      <subTitle>Mongol’skie, Tunguso-Man’chzhurskie i Paleoaziatskie Jazyki</subTitle>
    </titleInfo>
    <name type="personal">
      <namePart type="given">V</namePart>
      <namePart type="given">V</namePart>
      <namePart type="family">Vinogradov</namePart>
      <role>
        <roleTerm authority="marcrelator" type="text">editor</roleTerm>
      </role>
    </name>
    <originInfo>
      <dateIssued>1968</dateIssued>
      <publisher>Nauka</publisher>
      <place>
        <placeTerm type="text">Leningrad</placeTerm>
      </place>
    </originInfo>
    <genre>collection</genre>
  </relatedItem>
  <identifier type="citekey">Volodin-and-Zhukova-1968</identifier>
  <part>
    <extent unit="page">
      <start>334</start>
      <end>351</end>
    </extent>
  </part>
</mods>
</modsCollection>