Xajdakov 1963

Xajdakov, Said M. 1963. Principy raspredelenija imen sushchestvitel'nyx po grammaticheskim klassam v lakskom jazyke. Studia Caucasica 1. 48-55.

@article{Xajdakov-1963,
 author   = {Xajdakov, Said M.},
 journal  = {Studia Caucasica},
 pages   = {48-55},
 title   = {Principy raspredelenija imen sushchestvitel'nyx po grammaticheskim klassam v lakskom jazyke},
 volume   = {1},
 year    = {1963},
 iso_code  = {lbe},
 olac_field = {semantics; general_linguistics; typology; syntax},
 wals_code = {lak}
}