Xajdakov 1966

Xajdakov, Said M. 1966. Ocherki po lakskoj dialektologii. Moscow: Nauka.

@book{Xajdakov-1966,
 address  = {Moscow},
 author   = {Xajdakov, Said M.},
 publisher = {Nauka},
 title   = {Ocherki po lakskoj dialektologii},
 year    = {1966},
 iso_code  = {lbe},
 olac_field = {typology; syntax; general_linguistics},
 wals_code = {lak}
}
TY - BOOK
AU - Xajdakov, Said M.
PY - 1966
DA - 1966//
TI - Ocherki po lakskoj dialektologii
PB - Nauka
CY - Moscow
ID - Xajdakov-1966
ER - 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<modsCollection xmlns="http://www.loc.gov/mods/v3">
<mods ID="Xajdakov-1966">
  <titleInfo>
    <title>Ocherki po lakskoj dialektologii</title>
  </titleInfo>
  <name type="personal">
    <namePart type="given">Said</namePart>
    <namePart type="given">M</namePart>
    <namePart type="family">Xajdakov</namePart>
    <role>
      <roleTerm authority="marcrelator" type="text">author</roleTerm>
    </role>
  </name>
  <originInfo>
    <issuance>monographic</issuance>
    <dateIssued>1966</dateIssued>
    <publisher>Nauka</publisher>
    <place>
      <placeTerm type="text">Moscow</placeTerm>
    </place>
  </originInfo>
  <typeOfResource>text</typeOfResource>
  <genre authority="marcgt">book</genre>
  <identifier type="citekey">Xajdakov-1966</identifier>
</mods>
</modsCollection>