Xu 1994

Xu, Weiyan. 1994. A Study of Chinese Color Terminology.

@misc{Xu-1994,
  author = {Xu, Weiyan},
  school = {Australian National University},
  title  = {A Study of Chinese Color Terminology},
  year   = {1994}
}