Datapoint Orokaiva / Postverbal Negative Morphemes

Language:
Orokaiva
Feature:
Postverbal Negative Morphemes by Matthew S. Dryer
Value:
[V-Neg]

References