Datapoint Runyoro-Rutooro / SVONeg Order

Language:
Runyoro-Rutooro
Feature:
SVONeg Order by Matthew S. Dryer
Value:
No SVONeg

References