Datapoint Yelî Dnye / Uvular Consonants

Language:
Yelî Dnye
Feature:
Uvular Consonants by Ian Maddieson
Value:
None