Datapoint Sinaugoro / Prenominal relative clauses

Language:
Sinaugoro
Feature:
Prenominal relative clauses by Matthew S. Dryer
Value:
Relative clause-Noun (RelN) dominant

References