Datapoint Tabla / Postverbal Negative Morphemes

Language:Tabla
Feature:Postverbal Negative Morphemes by Matthew S. Dryer
Value:VNeg&[V-Neg]

References