Datapoint Lokono / SNegVO Order

Language:Lokono
Feature:SNegVO Order by Matthew S. Dryer
Value:No SNegVO

References