Datapoint Ega / SNegVO Order

Language:Ega
Feature:SNegVO Order by Matthew S. Dryer
Value:No SNegVO