Datapoint Irarutu / SNegVO Order

Language:Irarutu
Feature:SNegVO Order by Matthew S. Dryer
Value:No SNegVO

References