Datapoint Kikuyu / SVONeg Order

Language:Kikuyu
Feature:SVONeg Order by Matthew S. Dryer
Value:No SVONeg

References