Datapoint Mordvin (Erzya) / SVONeg Order

Language:Mordvin (Erzya)
Feature:SVONeg Order by Matthew S. Dryer
Value:No SVONeg

References