Datapoint Khmu' / Third Person Pronouns and Demonstratives

Language:Khmu'
Feature:Third Person Pronouns and Demonstratives by D.N.S. Bhat
Value:Unrelated

Notes

kə̀: (M), nà: (F)

’3rd pronouns’

kì:

‘this’

nà:j

‘that’

hoʔ

‘yonder’

References