Datapoint Khmu' / Action Nominal Constructions

Language:Khmu'
Feature:Action Nominal Constructions by Maria Koptjevskaja-Tamm
Value:Restricted

Examples

Sentence igt-562:
sə́ŋ tə́əm kə̀ə
sə́ŋ
an
tə́əm
sing
kə̀ə
he
his singing