Datapoint Krongo / Action Nominal Constructions

Language:Krongo
Feature:Action Nominal Constructions by Maria Koptjevskaja-Tamm
Value:Possessive-Accusative

Examples

Sentence igt-2272:
(n átàasà àʔàŋ) [t úmúnò kà Sárrà àʔàŋ.]
(n
1/2
átàasà
want.impf
àʔàŋ)
I
[t
an
úmúnò
help.impf
poss
Sárrà
Sara
àʔàŋ.]
I
’I want that Sara helps me ((lit. ’Sara’s helping me’))

References