Datapoint Thai / Action Nominal Constructions

Language:Thai
Feature:Action Nominal Constructions by Maria Koptjevskaja-Tamm
Value:Mixed

Examples

Sentence igt-342:
kaan kháʋa mìi khɔ̌ɔŋ naay-phraan
kaan
an
kháʋa
kill
mìi
bear
khɔ̌ɔŋ
of
naay-phraan
hunter
the killing of bears by hunters
Sentence igt-343:
kaan kháʋa mìi dooy naay-phraan
kaan
an
kháʋa
kill
mìi
bear
dooy
by
naay-phraan
hunter
the killing of  bears by hunters