Datapoint Tashlhiyt / Glottalized Consonants

Language:Tashlhiyt
Feature:Glottalized Consonants by Ian Maddieson
Value:No glottalized consonants

References