Datapoint Kisi / Order of Object and Verb

Language:Kisi
Feature:Order of Object and Verb by Matthew S. Dryer
Value:No dominant order

Examples

Sentence igt-3380:
kɛ̀ùwó lɔ̀wá sàá
kɛ̀ùwó
snake
lɔ̀wá
bite
sàá
Saa
The snake bit Saa.
Sentence igt-3381:
Fàlà có Lɛ́ɛ́ŋndó yìkpàá
Fàlà
Fallah
PRES.prog
Lɛ́ɛ́ŋndó
machete
yìkpàá
sharpen
Fallah is sharpening the machete.

References