Datapoint Sinaugoro / Prenominal relative clauses

Language:Sinaugoro
Feature:Prenominal relative clauses by Matthew S. Dryer
Value:Relative clause-Noun (RelN) dominant

References