Datapoint Kera / Alignment of Case Marking of Full Noun Phrases

Language:Kera
Feature:Alignment of Case Marking of Full Noun Phrases by Bernard Comrie
Value:Neutral

Examples

Sentence igt-1486:
hàrgá ŋ̍ áwáŋ də̀r kə́na
hàrgá
goat
ŋ̍
the
áwáŋ
fall.pst
də̀r
in
kə́na
water
the goat fell into the water
Sentence igt-1487:
yáw gàŋ Atempérsu
yáw
pelican
gàŋ
send.pst
Atempérsu
Atempersu
the pelican sent Atempersu
Sentence igt-1488:
we hàŋ áŋ
we
he
hàŋ
take.pst
áŋ
we
he took us

References