Datapoint Marathi / Alignment of Case Marking of Pronouns

Language:Marathi
Feature:Alignment of Case Marking of Pronouns by Bernard Comrie
Value:Nominative - accusative (standard)

Examples

Sentence igt-1739:
to mān̩̦ūs zhoplā
to
that
mān̩̦ūs
man
zhoplā
sleep.pst.3sm
that man slept
Sentence igt-1740:
madhū ne sudhā lā parwā bādzārāt pāhila
madhū
Sudha
ne
erg
sudhā
Madhu
lā
acc
parwā
day.before.yesterday
bādzārāt
market.loc
pāhila
see.pst.3sn
Sudha saw Madhu the day before yesterday in the market
Sentence igt-1741:
mī bādzārāt gelo
I
bādzārāt
market.loc
gelo
go.pst.3sm
I went to the market
Sentence igt-1742:
mī mulī la pāhila
I
mulī
girl
la
acc
pāhila
see.pst.3sn
I saw the girl
Sentence igt-1743:
tī ma lā mulgī mānte
she
ma
I
lā
acc
mulgī
daughter
mānte
consider.prs.3sf
she considers me her daughter

References