Datapoint Thai / Alignment of Case Marking of Pronouns

Language:Thai
Feature:Alignment of Case Marking of Pronouns by Bernard Comrie
Value:Neutral

Examples

Sentence igt-289:
lûuk pay nǎy
lûuk
child
pay
go
nǎy
where
where is the child going?
Sentence igt-290:
phɔ̂ɔ sʉ́ʉ rót
phɔ̂ɔ
father
sʉ́ʉ
buy
rót
car
Father bought a car
Sentence igt-291:
kháw dəən cháa
kháw
he
dəən
walk
cháa
slow
he walks slowly
Sentence igt-292:
chán rák khun
chán
I
rák
love
khun
you
I love you

References