Sentence igt-2900

Language:
Kairiru
ei porri tamiok a-pik [gege-i nat nai]
ei
3sg
porri tamiok
axe
a-pik
3sg-take
[gege-i
[from-3sg
nat
child
nai]
that]
He/she took the axe from that child.