Sentence igt-3353

Language:
Suena
wa-i
wa-i
do-NON.PRES.3.sg
'do'