Sentence igt-461

Language:
Tagalog
pinag la laru an namin ng tses ang mesa ng maliit
pinag
loc.foc
la
ipfv
laru
play
an
loc.foc
namin
neut .we
ng
neut
tses
chess
ang
foc
mesa
table
ng
lkr
maliit
small
we play chess on the small table