Datapoint Tagalog / Alignment of Case Marking of Pronouns

Language:Tagalog
Feature:Alignment of Case Marking of Pronouns by Bernard Comrie
Value:Neutral

Examples

Sentence igt-458:
pinag usap an nina Rudy ang giyera
pinag
ref.foc
usap
talk
an
ref.foc
nina
neut.pn.pl
Rudy
Rudy
ang
foc
giyera
war
Rudy and the others talked about the war
Sentence igt-459:
ha halu an ni Rosa ng asukal ang kape sa kapitera
h<in>a
dir.foc<ipfv>
halu
stir
an
dir.foc
ni
neut.pn
Rosa
Rosa
ng
neut
asukal
sugar
ang
foc
kape
coffee
sa
in
kapitera
coffee.pot
Rosa stirs sugar into the coffee in the coffee pot
Sentence igt-460:
pinag sulat an ko ang desk na ito
pinag
loc.foc
sulat
write
an
loc.foc
ko
neut .I
ang
foc
desk
desk
na
lkr
ito
this
I wrote on this desk
Sentence igt-461:
pinag la laru an namin ng tses ang mesa ng maliit
pinag
loc.foc
la
ipfv
laru
play
an
loc.foc
namin
neut .we
ng
neut
tses
chess
ang
foc
mesa
table
ng
lkr
maliit
small
we play chess on the small table

References