Baskakov and Hamzaev 1956

Baskakov, N. A. and Hamzaev, M. J. 1956. Russko-turkmenskij slovar'. Moskva: Gosudarstvennoe Izdat. Inostrannych u Nacional'nych Slovarej.

@book{Baskakov-and-Hamzaev-1956,
 address  = {Moskva},
 author   = {Baskakov, N. A. and Hamzaev, M. J.},
 publisher = {Gosudarstvennoe Izdat. Inostrannych u Nacional'nych Slovarej},
 title   = {Russko-turkmenskij slovar'},
 year    = {1956},
 iso_code  = {tuk},
 olac_field = {typology; syntax; general_linguistics},
 wals_code = {tkm}
}
TY - BOOK
AU - Baskakov, N. A.
AU - Hamzaev, M. J.
PY - 1956
DA - 1956//
TI - Russko-turkmenskij slovar’
PB - Gosudarstvennoe Izdat. Inostrannych u Nacional’nych Slovarej
CY - Moskva
ID - Baskakov-and-Hamzaev-1956
ER - 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<modsCollection xmlns="http://www.loc.gov/mods/v3">
<mods ID="Baskakov-and-Hamzaev-1956">
  <titleInfo>
    <title>Russko-turkmenskij slovar’</title>
  </titleInfo>
  <name type="personal">
    <namePart type="given">N</namePart>
    <namePart type="given">A</namePart>
    <namePart type="family">Baskakov</namePart>
    <role>
      <roleTerm authority="marcrelator" type="text">author</roleTerm>
    </role>
  </name>
  <name type="personal">
    <namePart type="given">M</namePart>
    <namePart type="given">J</namePart>
    <namePart type="family">Hamzaev</namePart>
    <role>
      <roleTerm authority="marcrelator" type="text">author</roleTerm>
    </role>
  </name>
  <originInfo>
    <issuance>monographic</issuance>
    <dateIssued>1956</dateIssued>
    <publisher>Gosudarstvennoe Izdat. Inostrannych u Nacional’nych Slovarej</publisher>
    <place>
      <placeTerm type="text">Moskva</placeTerm>
    </place>
  </originInfo>
  <typeOfResource>text</typeOfResource>
  <genre authority="marcgt">book</genre>
  <identifier type="citekey">Baskakov-and-Hamzaev-1956</identifier>
</mods>
</modsCollection>