Bokarev 1959

Bokarev, E. A. 1959. Cezskie (didojskie) jazyki Dagestana. Moscow: Izdatel'stvo Akademii Nauk SSSR. (Bezhta, Ginux, Xvarshik, Tsez).

@book{Bokarev-1959,
 address  = {Moscow},
 author   = {Bokarev, E. A.},
 note    = {Bezhta, Ginux, Xvarshik, Tsez},
 publisher = {Izdatel'stvo Akademii Nauk SSSR},
 title   = {Cezskie (didojskie) jazyki Dagestana},
 year    = {1959},
 iso_code  = {ddo; khv; kap; gin},
 olac_field = {phonetics; general_linguistics; phonology; typology},
 wals_code = {bez; hnk; khv; tsz}
}