Cygankin and Dabaev 1975

Cygankin, D. B. and Dabaev, C. Z. 1975. Ocherk sravnitel'noj grammatiki mordovskix (mokshanskogo i erzjanskogo) literaturnyx jazykov.

@book{Cygankin-and-Dabaev-1975,
 address  = {Saransk},
 author   = {Cygankin, D. B. and Dabaev, C. Z.},
 title   = {Ocherk sravnitel'noj grammatiki mordovskix (mokshanskogo i erzjanskogo) literaturnyx jazykov},
 year    = {1975},
 iso_code  = {mdf},
 olac_field = {phonetics; phonology; general_linguistics; typology},
 wals_code = {mmo}
}
TY - BOOK
AU - Cygankin, D. B.
AU - Dabaev, C. Z.
PY - 1975
DA - 1975//
TI - Ocherk sravnitel’noj grammatiki mordovskix (mokshanskogo i erzjanskogo) literaturnyx jazykov
CY - Saransk
ID - Cygankin-and-Dabaev-1975
ER - 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<modsCollection xmlns="http://www.loc.gov/mods/v3">
<mods ID="Cygankin-and-Dabaev-1975">
  <titleInfo>
    <title>Ocherk sravnitel’noj grammatiki mordovskix (mokshanskogo i erzjanskogo) literaturnyx jazykov</title>
  </titleInfo>
  <name type="personal">
    <namePart type="given">D</namePart>
    <namePart type="given">B</namePart>
    <namePart type="family">Cygankin</namePart>
    <role>
      <roleTerm authority="marcrelator" type="text">author</roleTerm>
    </role>
  </name>
  <name type="personal">
    <namePart type="given">C</namePart>
    <namePart type="given">Z</namePart>
    <namePart type="family">Dabaev</namePart>
    <role>
      <roleTerm authority="marcrelator" type="text">author</roleTerm>
    </role>
  </name>
  <originInfo>
    <issuance>monographic</issuance>
    <dateIssued>1975</dateIssued>
    <place>
      <placeTerm type="text">Saransk</placeTerm>
    </place>
  </originInfo>
  <typeOfResource>text</typeOfResource>
  <genre authority="marcgt">book</genre>
  <identifier type="citekey">Cygankin-and-Dabaev-1975</identifier>
</mods>
</modsCollection>