Kodzasov 1977

Kodzasov, S. V. 1977. Fonetika Archinskogo Jazyka. In Kibrik, A.E. and Kodzasov, S.V. and Olovjannikova, I.P. and Samedov, D.S. (eds.), Opyt Strukturnogo Opisanija Archinskogo Jazyka 1, 185-352. Moscow: Izdatel'stvo Moskovskogo Universiteta.

@incollection{Kodzasov-1977,
 address  = {Moscow},
 author   = {Kodzasov, S. V.},
 booktitle = {Opyt Strukturnogo Opisanija Archinskogo Jazyka 1},
 editor   = {Kibrik, A.E. and Kodzasov, S.V. and Olovjannikova, I.P. and Samedov, D.S.},
 pages   = {185-352},
 publisher = {Izdatel'stvo Moskovskogo Universiteta},
 title   = {Fonetika Archinskogo Jazyka},
 year    = {1977},
 iso_code  = {aqc},
 olac_field = {phonology; typology; general_linguistics; phonetics},
 wals_code = {arc}
}