Datapoint Koasati / SNegOV Order

Language:Koasati
Feature:SNegOV Order by Matthew S. Dryer
Value:No SNegOV

References