Datapoint Ubykh / SNegOV Order

Language:Ubykh
Feature:SNegOV Order by Matthew S. Dryer
Value:No SNegOV

References