Datapoint Urubú-Kaapor / SNegOV Order

Language:Urubú-Kaapor
Feature:SNegOV Order by Matthew S. Dryer
Value:No SNegOV

References