Datapoint Tunica / Alignment of Case Marking of Full Noun Phrases

Language:Tunica
Feature:Alignment of Case Marking of Full Noun Phrases by Bernard Comrie
Value:Neutral

Examples

Sentence igt-3173:
t ɔ'mahkǎ ku hi'puhkʔura'nì
t
the
ɔ'mahkǎ
alligator
ku
m.sg
hi'puhkʔura'nì
dance.3sg
the alligator was dancing
Sentence igt-3174:
ha'yišǐku t o'nǐ ku ʔuhka'linʔuhkɛ'nì
ha'yišǐku
one.above
t
the
o'nǐ
man
ku
m.sg
ʔuhka'linʔuhkɛ'nì
create.3sg/3sg
the One Above created man
Sentence igt-3175:
ʔu'wǐn ʔe'rukɔ'nì
ʔu'wǐn
he
ʔe'rukɔ'nì
laugh.3sg
he was laughing
Sentence igt-3176:
ʔi'mǎn ʔunta'pinikʔahčá
ʔi'mǎn
I
ʔunta'pinikʔahčá
catch.1sg/3pl
I will catch them
Sentence igt-3177:
ʔi'mǎn ʔihpɛ'kawikʔahčá
ʔi'mǎn
I
ʔihpɛ'kawikʔahčá
hit.3sg/1sg
he will hit me

References