Zhukova 1968b

N., Zhukova A. 1968. Korjakskij jazyka. In Skorik, P. Ja. (ed.), Jazyki narodov SSSR. Volume 5: Mongolskie jazyki i samodijskie jazyki. Leningrad: Nauka.

@incollection{Zhukova-1968b,
 address  = {Leningrad},
 author   = {N., Zhukova A.},
 booktitle = {Jazyki narodov SSSR. Volume 5: Mongolskie jazyki i samodijskie jazyki},
 editor   = {Skorik, P. Ja.},
 publisher = {Nauka},
 title   = {Korjakskij jazyka},
 year    = {1968},
 iso_code  = {kpy},
 olac_field = {semantics; general_linguistics; syntax; morphology; typology},
 wals_code = {kry}
}